Wyrwaliśmy fiskusowi bat!
Zasada in dubio pro tributario uchwalona!

6 sierpnia 2015 r.


Sejm przyjął zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a ustępujący Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać. To oznacza, że przepisy – o które walczyli nie tylko Pracodawcy RP, ale wielka koalicja „antyfiskusowa”, która zawiązała się w tej sprawie – wejdą w życie już na początku 2016 roku.


– Udało nam się wywalczyć sprawiedliwość dla podatników i to mimo niesłychanego oporu urzędników ministerstwa finansów – podkreśla Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Ta zasada, mam nadzieję, raz na zawsze wytrąci bat z ręki fiskusa, którym to batem okładano zwykłych przedsiębiorców – dodaje.


Pracodawcy RP od początku brali aktywny udział w pracach nad nowelizowanymi przepisami. Eksperci Organizacji – Robert Oliwa oraz Mariusz Korzeb „pilotowali” projekt na wszystkich etapach.


– Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika to jedna z najważniejszych zmian w prawie podatkowym po 1989 roku – zaznacza Mariusz Korzeb. Jego zdaniem, jej uchwalenie należy traktować jako początek gruntownej przebudowy systemu podatkowego.


Bronisław Komorowski ogłosił zamiar złożenia projektu zmiany ordynacji podatkowej i wprowadzenia zasady in dubio pro tributario podczas uroczystej Gali 25-lecia Pracodawców RP w listopadzie ub.r. Już na początku grudnia projekt został złożony w Sejmie. Przez kilka miesięcy nie trafił jednak pod obrady Izby. Dlatego Pracodawcy RP zdecydowali się na rozpoczęcie akcji „Wyrwij fiskusowi bat!”. Do wielkiej koalicji „antyfiskusowej” przystąpiły wówczas wszystkie największe organizacje pracodawców – Lewiatan oraz ZPP i ZRP oraz organizacje skupiające m.in. przedsiębiorców poszkodowanych przez fiskusa – Niepokonani2012.


– Nasza nieustępliwość i determinacja się opłaciła – podkreśla Andrzej Malinowski. Podczas akcji zebrano kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją do ówczesnego Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, z apelem o jak najszybsze uchwalenie proponowanych przez Głowę Państwa przepisów. – Rządzących ocuciła dopiero zapowiedź referendum w tej sprawie, którego wynik jest przecież oczywisty – podsumowuje Prezydent Pracodawców RP.


Prace nad projektem in dubio pro tributario nie były łatwe, bo długo toczyła się batalia o ostateczny kształt przepisu. Senat proponował zmiany, które z kolei odrzucał Sejm.


Końcowym efektem tej dziewięciomiesięcznej batalii jest zapis w kształcie proponowanym przez pomysłodawcę, czyli Bronisława Komorowskiego.
My, polscy podatnicy, jesteśmy uczciwymi obywatelami. Płacimy podatki, bo wiemy, że to nasz obowiązek. Fiskus zbyt często próbuje nam wmówić, że jesteśmy przestępcami. Za oszusta zostaje uznany każdy, kto nie potrafi udowodnić swojej niewinności. Urzędnicy wciąż hołdują zasadzie domniemania winy. Nie godzimy się na to!

Aparat państwa tworzy przepisy – jeśli są niejasne, odpowiedzialność za negatywne skutki nie powinna być po stronie obywatela – Prezydent RP Bronisław Komorowski. >> czytaj więcej

W Sejmie RP od paru miesięcy leży projekt noweli przepisów, które zmusiłyby urzędników fiskusa do zmiany swojej postawy wobec obywateli. Prezydent Bronisław Komorowski proponuje w nim, by wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa podatkowego rozstrzygać na korzyść podatnika. Wszyscy są zgodni, że zasada ta jest słuszna i należy ją jak najszybciej wdrożyć. Ale nie Ministerstwo Finansów, które deklaruje, że wprowadzi ją w bliżej nieokreślonej przyszłości. Aparat skarbowy mocno trzyma swój bat – broni swojego prawa do nadużyć, do bezkarności wobec nękania obywateli. Nie chce, by proponowana zasada stała się fundamentem myślenia o podatkach i o nas – podatnikach. Urzędnicy resortu finansów chcą ją utopić w gąszczu proponowanych przez siebie zmian w ordynacji podatkowej i maksymalnie opóźnić sejmowe prace nad nią.

Politycy często mówią, że coś zrobią, a potem okazuje się, że nie pozwoliły im na to tzw. obiektywne czynniki – Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. >> czytaj więcej

Nie zgadzamy się na dyktat fiskusa. Apelujemy do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz – uchwalcie przepisy proponowane przez Prezydenta Komorowskiego jeszcze w tej kadencji Parlamentu! Mamy dość traktowania nas jak przestępców! Pozwólcie nam uczciwie pracować i płacić podatki, a nie walczyć z aparatem skarbowym.

Należy obecnie zmienić tok myślenia w sprawie kontroli podatkowych – nie ma kontroli w celach prewencyjnych, kontrola ma przynosić wpływy budżetowe – notatka ze spotkania urzędników Ministerstwa Finansów z naczelnikami izb skarbowych. >> czytaj więcej

My się na to nie godzimy! A Ty?

Copyright © Pracodawcy RP 2015